شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات دولت
1396/7/4نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد.
1396/7/4تایید اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/24تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/23تایید اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
شورای نگهبان اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/23تایید اساسنامه شركت نظارت برضوابط بهداشت انساني واستانداردقشم
شورای نگهبان اساسنامه شركت نظارت برضوابط بهداشت انساني واستانداردقشم (سهامي خاص) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/4/31تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/4/30تایید اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/1/24نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران اعلام كرد.
1395/12/3تاييد اصلاح اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/8/8نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد.
1395/6/20تاييد اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/5/16نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش اعلام كرد.
1395/5/2نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك(شركت مادرتخصصي) اعلام كرد.
1395/3/11تاييد اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/12/16تاييد اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1402342
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23905873 تعداد بازديد زيرپورتال: 13263933 اين زيرپورتال امروز: 4146 سایت در امروز: 6879 اين صفحه امروز: 215
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.