شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات دولت
1396/1/24نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران اعلام كرد.
1395/12/3تاييد اصلاح اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/8/8نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد.
1395/6/20تاييد اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/5/16نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش اعلام كرد.
1395/5/2نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك(شركت مادرتخصصي) اعلام كرد.
1395/3/11تاييد اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/12/16تاييد اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/12/15تاييد اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/12/15تاييد اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور
شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/9/27تاييد اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك(شركت مادر تخصصي) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/9/27نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) اعلام كرد.
1394/8/9تاييد اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
شوراي نگهبان اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/8/9تاييد اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس(سهامي خاص)
شوراي نگهبان اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس(سهامي خاص) را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1394/8/9تاييد اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)
شوراي نگهبان اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1241789
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20337061 تعداد بازديد زيرپورتال: 11360553 اين زيرپورتال امروز: 1909 سایت در امروز: 3184 اين صفحه امروز: 126
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.