مصوبات مجلس
1397/7/28 شنبه
نظر شورای نگهبان درباره لايحه حفاظت از خاک
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه حفاظت از خاک اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان لايحه حفاظت از خاک مصوب جلسه مورخ يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/07/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ماده 3، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 6، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره ماده 9، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اگر در مواردي معدوم كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4_ ماده 21، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده 26، واژه «اجرايي» بعد از واژه «آيين‌نامه‌هاي» اضافه شود.
 

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .