مصوبات مجلس
1397/12/11 شنبه
تایید طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
شورای نگهبان طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/12/01 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .