مصوبات مجلس
1397/12/11 شنبه
تایید لايحه ادغام شرکت‌ها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح
شورای نگهبان لايحه ادغام شرکت‌ها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه ادغام شرکت‌ها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح مصوب جلسه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/10/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .