مصوبات مجلس
1398/3/25 شنبه
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/03/12 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره 4، علي‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ در تبصره 6، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر:
_ در تبصره 3، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.
---------
:: مستندات

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .