اخبار انتخابات
1396/1/31 پنجشنبه
تشكيل جلسه شوراي نگهبان در قم
سخنگوي شوراي نگهبان از ادامه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوي و تشكيل جلسه اين شورا در شهر قم خبر داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي روز پنج شنبه در كانال تلگرامي خود نوشت: امروز نيز جلسه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبين انتخابات رياست جمهوري تشكيل خواهد شد؛ چنانچه به نتيجه برسيم اسامي افراد واجد صلاحيت اعلام خواهد شد، در غير اين صورت از فرصت پنج روز دوم به استناد تبصره ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوري استفاده مي شود.
تشكيل جلسات اين شورا و يا جلسات فقها به دليل حضور اغلب آنها در اين شهر، امري رايج است؛ علاوه اينكه همزماني تشكيل برخي كميسيون هاي مجلس خبرگان مانع حضور فقهاي معظم عضو اين كميسيون ها در جلسه تهران مي شد.

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .