شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل پنجاه و دوم
اصل پنجاه و دوم :

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.


تفسير 1

تفسير 2

تفسير 3


تفسير اول

شماره 71450 تاريخ 10/12/1359

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌طوري‌ كه‌ استحضار دارند طبق‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌:

«گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا كمكهاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌باشد.» از مفاد اين‌ اصل‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولت‌ مشمول‌ اين‌ اصل‌ نمي‌شود، چون‌ مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ است‌. لذا تمنّي‌ دارد در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزيرشماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7528 مورخ‌ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 52، 53 و 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمائيد آيا بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بايد به‌ صورت‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد يا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممكن‌ است.


علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلاميشماره 287 تاريخ 17/3/1374

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شوراي‌ نگهبان‌ به‌منظور رسيدگي‌ و تهيه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذكور در نامه‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود :

« 1_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه :

بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ مربوط‌ ـ در غير مورد تغيير در ارقام‌ بودجه ـ مي‌بايست‌ به‌ صورت‌ لايحه‌ و از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امكان‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ از طريق‌ طرحي‌ كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ تقديم‌ مجلس‌ مي‌كنند شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير سوم

شماره‌ 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنايت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ كه‌ دولت‌ را مكلف‌ به‌ تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و تسليم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ آيا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبيل‌ تغيير در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائي‌ و متمم‌ يا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني‌ موضوع‌ اصل‌ (74) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذيرمي‌باشد يا مستلزم‌ تقديم‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلاميشماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ شمارة‌ 3044- ق مورخ‌ 25/2/1378 موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظر به‌ اينكه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» كلي‌ است‌ بايد مصاديق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در كل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذير نيست.

2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ كه‌ در بودجة‌ كل‌ كشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30988260 بازدید سایت در امروز: 9699

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.