شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/20 چهارشنبه
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

تفسير 1
شماره‌ م/12839/1 تاريخ 29/6/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ تجويز اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را در زمينه‌ اين‌ كه‌ منظور از جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ چيست‌ و مراجع‌ قضائي‌ ارتباط‌ وظائف‌ را با جرائم‌ بايد بر چه‌ مبنائي‌ قرار دهند تفسير و نتيجه‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمديشماره 1790 تاريخ 2/7/1363

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/12839/1 مورخ‌ 29/6/1363 موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و جواباً به‌ استحضار مي‌رسانند:

«مفهوم‌ كلي‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌، و منظور تخلفاتي‌ است‌ كه‌ مأمور نظامي‌ يا انتظامي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتكب‌ مي‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30988124 بازدید سایت در امروز: 9563

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.