شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/20 چهارشنبه
اصل يكصد و شصت و چهارم
اصل يكصد و شصت و چهارم :

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.تفسير 1

شماره م‌/5639/1 تاريخ 14/4/1369

حضرت‌ آيت‌الله محمدي‌ گيلاني‌ «دام‌ تأييداته‌ العاليه‌»

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

خاطر مبارك‌ مستحضر است‌ كه‌ در بحثهاي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ جانب‌ اصرار داشتم‌ كه‌ ابهام‌ از اصل‌ يكصد و شصت‌ و چهارم‌ برداشته‌ شود و پيشنهاد مشخص‌ اين‌ بود كه‌ پس‌ از پايان‌ جمله‌ اول‌ اصل‌، كلمة‌ «يا بدون‌ رضاي‌ او»جداگانه‌ به‌ شكل‌ جمله‌ مستقل‌ بيايد كه‌ تغيير محل‌ خدمت‌ يا سمت‌ متعلق‌ مستثني‌منه‌ باشد و به‌ هردليل‌ پذيرفته‌ نشد. دستور فرمائيد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ قيد و استثناء كه‌ آيا به‌ جمله‌ اخير مي‌خورد يا به‌ همه‌، ابلاغ‌ فرمايند.

محمد يزدي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيهشماره‌ 448 تاريخ 23/4/1369

حضرت‌ آية‌الله آقاي‌ حاج‌ شيخ‌ محمد يزدي

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/5639/1 مورخ‌ 14/4/1369:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ نوزدهم‌ تيرماه‌ 1369 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«استثناي‌ مندرج‌ در اصل‌ 164 قانون‌ اساسي‌ (مگر به‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصميم‌ رئيس‌ قوة قضائيه‌ پس‌ از مشورت‌ با رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و دادستان‌ كل‌) صرفاً ناظر به‌ جمله‌ دوم‌ اصل‌ يعني‌ عبارت‌ (يا بدون‌ رضاي‌ او محل‌ خدمت‌ يا سمتش‌ را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي‌ به‌ جمله‌ صدر اصل‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30988188 بازدید سایت در امروز: 9627

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.