شوراي نگهبان
 
تطبیق مصوبات دولت
1397/2/15تایید اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع وقانون اساسي ندانست.
1396/12/12تایید اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، ‌سهند،‌کرمان،‌ خليج فارس و بيستون
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، ‌سهند،‌کرمان،‌ خليج فارس و بيستون را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/12/12تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/12/12تایید اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور
شورای نگهبان اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/7/4نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد.
1396/7/4تایید اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/24تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/23تایید اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
شورای نگهبان اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/5/23تایید اساسنامه شركت نظارت برضوابط بهداشت انساني واستانداردقشم
شورای نگهبان اساسنامه شركت نظارت برضوابط بهداشت انساني واستانداردقشم (سهامي خاص) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/4/31تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1396/4/30تایید اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/12/3تاييد اصلاح اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/8/8نظر شوراي نگهبان درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد.
1395/6/20تاييد اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون
شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
1395/5/16نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت آموزشي علوم و فنون كيش اعلام كرد.
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 31415096 بازدید سایت در امروز: 68200
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.