پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان - shora-gc.ir

۱۰:۵۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۴۲ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۴۱ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۴۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۳۹ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
تایید لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

تایید لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
۱۰:۳۵ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
تایید لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

تایید لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
۱۰:۳۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۲۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۱۹ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۱۸ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۱۷ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲:۰۱ - يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱